NaŠA MISIA

Sme občianske združenie zamerané na podporu pre rodiny po strate dieťatka. 

Pomáhame osirelým rodičom nestratiť sa v spleti smútku. Podporujeme tých, ktoré svoje deti nenosia v náručí, ale v srdci.  Venujeme sa predovšetkým ženám, párom a rodinám, ktoré prešli stratou dieťaťa počas tehotenstva, v priebehu pôrodu či krátko po ňom.

Našim cieľom je, aby v prvých momentoch, kedy sa rodičia dozvedia o úmrtí ich bábätka, mali potrebné informácie, dôstojné podmienky a aby vedeli, že nie sú sami. Na ich dlhodobej ceste smútenia ich chceme podporiť sprostredkovaním odborníkov špecializovaných na takéto situácie a poskytnúť im konzultácie.  

V našom záujme je i všeobecné zlepšenie materiálneho a personálneho vybavenia v pôrodniciach, vrátane psychologickej starostlivosti na Slovensku a detabuizácia témy prenatálnej straty dieťaťa.

 Naše služby a PRODUKTY

Pre rodičov

Napísali sme brožúru, ktorá pomáha rodičom v najsmutnejších momentoch s dôležitými informáciami.

Zdroje pomoci

Sme v kontakte s odborníkmi, psychológmi a terapeutmi,  zameranými na odbornú pomoc po strate dieťatka a vieme ich v prípade záujmu odporučiť ľuďom, ktorí sa na nás obratia.


Vytvorili sme spomienkový balíček, ktorý umožňuje rodičom uchovať si spomienky na krátky čas s ich bábätkom. 


Ponúkame online konzultácie, po dohode i telefonáty či osobné stretnutia, aby rodičia po strate cítili, že nie sú sami.


Ponúkame bezpečný priestor na zdieľanie príbehov a skúseností všetkým rodičom, ktorí prišli o svoje bábätko.


Tu nájdete informácie pre rôzne situácie straty v tehotenstve , a to nie len pre rodičov, ale i pre starých rodičov, súrodencov a širšie okolie.


OSveta

S cieľom detabuizovať tému pre-a perinatálnej straty organizujeme informačné a osvetové kampane.


Ponúkame prednášky pre odborníkov sprevádzajúcich rodičov po strate.


Ponúkame osirelým rodičom online psychologickú podporu. 


Pre zdravotníkov

Na to, aby sme mohli pomôcť rodinám po strate dieťatka, musíme a chceme úzko spolupracovať i so zdravotníkmi, ktorí ženy po strate dieťatka v prvých momentoch sprevádzajú.

Pre zdravotníkov ponúkame informačný materiál v printovej i digitálnej podobe a taktiež webináre na túto tému. Nahrávky prvých dvoch z nich nájdete v sekcií Prednášky vyšsie.

O NÁS v MéDIáCH