NaŠA MISIA

Sme občianske združenie zamerané na podporu pre rodiny po strate dieťatka.

Pomáhame osirelým rodičom nestratiť sa v spleti smútku. Podporujeme tých, ktoré svoje deti nenosia v náručí, ale v srdci. Venujeme sa predovšetkým ženám, párom a rodinám, ktoré prešli stratou dieťaťa počas tehotenstva, v priebehu pôrodu či krátko po ňom.

Našim cieľom je, aby v prvých momentoch, kedy sa rodičia dozvedia o úmrtí ich bábätka, mali potrebné informácie, dôstojné podmienky a aby vedeli, že nie sú sami. Na ich dlhodobej ceste smútenia ich chceme podporiť sprostredkovaním odborníkov špecializovaných na takéto situácie a poskytnúť im konzultácie.

V našom záujme je i všeobecné zlepšenie materiálneho a personálneho vybavenia v pôrodniciach, vrátane psychologickej starostlivosti na Slovensku a detabuizácia témy prenatálnej straty dieťaťa.

Naše služby a PRODUKTY

Pre rodičov

Brožúrka pomáha rodičom v najsmutnejších momentoch s dôležitými informáciami.

Zdroje pomoci

Zoznam odborníkov zameraných na pomoc po strate dieťatka uľahčuje rodinám vyhľadať pomoc v ich regióne.


Spomienkový balíček

Spomienkový balíček umožňuje rodičom uchovať si spomienky na krátky život ich bábätka.


Ponúkame online konzultácie, po dohode i telefonáty či osobné stretnutia, aby rodičia po strate cítili, že nie sú sami.


Pre zdravotníkov

Na to, aby sme mohli pomôcť rodinám po strate dieťatka, musíme úzko spolupracovať i so zdravotníkmi. Pripravujeme preto i komunikáciu s nimi, rovnako ako (online) kurzy pre študentov medicíny, pôrodné asistentky či lekárov, ktorí majú o túto tému záujem.

O NÁS v MéDIáCH