ĎAKUJEME ZA PRíSPEVOK Z VAŠICH DANí

Údaje potrebné na poukázanie % z daní našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Tanana

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 53002954

Adresa/sídlo: Oremlaz 454/61, 976 62 Brusno - Ondrej nad Hronom

(Pozor: IČO sa zarovnáva sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne)

Prečo poukázať 2% z daní nejakej organizácii?

Poukázať 2% (resp. 1-3%) z vašich daní niektorej z organizácií neznamená pre vás platbu či príspevok navyše. Ak si túto možnosť neuplatníte, podiel z vašich daní pripadne do štátneho rozpočtu. Touto sumou však môžete podporiť niektorú z neziskových organizácií, ktorá svojím poslaním podporuje hodnoty, ktoré sú vám blízke.

Nech už si vyberiete ktorúkoľvek organizáciu, ďakujeme Vám, pretože vieme, že táto forma podpory je pre fungovanie neziskových organizácií veľmi dôležitá.


Prečo podporiť o.z. Tanana?

Ak sa rozhodnete svojimi 2%  (resp.1 až 3%) podporiť nás, pomôžete nám:

Ďakujeme, že ste si vybrali práve nás!


Postup pre zamestnancov

Tu nájdete postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za minulý rok.

Veľmi nám pomôže, ak nám o sebe dáte vedieť tak, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku ⌧ súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určeného prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

V prípade otázok nás kontaktujte na lucia.kubiny@tanana.sk alebo na tel. 0944 985 074.

Postup pre fyzické osoby

Tu nájdete postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

Veľmi nám pomôže, ak nám o sebe dáte vedieť tak, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku ⌧ súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určeného prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

Postup pre právnicke osoby

Tu nájdete postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnicke osoby.