INFORMUJEME O PRE- A PERINATÁLNEJ STRATE 

Október je celosvetovo mesiacom povedomia o pre- a perinatálnej strate.

Cieľom OZ Tanana je zvýšiť povedomie o tejto téme na Slovensku.

V roku 2023 pod sloganom "Vyslovme ich mená" sústredíme naše aktivity na príbehy detí, ktoré odišli priskoro a spomienky na ne. Konkrétnymi príbehmi chceme oživiť verejnú, odbornú i osobnú diskusiu na tému straty dieťatka v akomkoľvek štádiu tehotenstva, pri pôrode alebo v novorodeneckom veku. Tento rok sa zameriavame na osobné stretnutia a spomienkové slávnosti na rôznych miestach na Slovensku, sprevádzané našou účasťou na festivaloch o živote a smrti, informačnou kampaňou na našich sociálnych sieťach i informáciami v médiách.

Naše aktivity z minulých rokov nájdete tu: Nie ste Sami (2021) a Prelomme ticho o strate (2022).

Aktivity

V deviatich mestách na Slovensku osobne a 15.októbra o 19:00 z pohodlia domova si virtuálne  v rámci celosvetovej iniciatívy "Wave of light" (vlna svetla) zapálime sviečky ako spomienku na deti, o ktoré sme prišli skôr, nech sme ich stihli spoznať.

FESTIVALY 

Budeme hosťkami a diskutujúcimi na festivaloch o živote a smrti. Stretnúť nás môžete 07.10. v Bratislave na festivale Memento mori a 28.10. v Košiciach na festivale Deadline.

OSVETOVÁ kAMPaň

Na sociálnych sieťach a v médiach budeme zdieľať príbehy detí. Vyslovením ich mien chceme prispieť k detabuizácií témy pre-a perinatalánej straty.

Ako sa môžete zapojiť do októbrovej kampane vy?


Okrem toho vás, milí rodičia, pozývame na zdieľanie vašich príbehov, či už v uzavretej samopomocnej skupine na Facebooku alebo na našej webstránke.