MINIŠTúDIA o POSLEDNEJ ROZLúČke

Nikto by nemal pochovávať svoje bábätko. A predsa to niektorých neminie. Posledná rozlúčka so zosnulým bábätkom je nesmierne dôležitý, ale zároveň veľmi náročný miľník na smútočnej ceste rodín po strate dieťatka. Naše OZ chce prispieť k tomu, aby organizátori posledných rozlúčok vedeli zaobchádzať s takouto situáciou, ak sa rodičia rozhodnú pre pochovanie svojho bábätka. Nie vždy sú na to pripravení, keďže iba pomerne krátko existuje možnosť pochovať pozostatky detí bez ohľadu na štádium tehotenstva, v ktorom ich život vyhasol.


V našom krátkom dotazníku sme sa rodičov pýtali na nasledujúce témy:

  • Údaje o nich a strate ich dieťatka

  • Prístup a informácie, ktoré dostali od zdravotníckeho personálu ohľadne poslednej rozlúčky

  • Skúsenosť s pohrebnými službami a ich rozhodnutie ohľadne poslednej rozlúčky

  • Ich predstavy o tom, ako by mala posledná rozlúčka s dieťatkom, ktoré zomrelo počas tehotenstva pôrodu alebo krátko po ňom, vyzerať.


Výsledky našej štúdie nájdete tu.