TÝM, KTORí svoje deti nenonsia v náručí, ale v srdci

VýročnÉ SPRÁVY

Tu nájdete zhrnutie našich aktivít za minulé roky.

Október - Mesiac povedomia o strate

Každý rok v októbri, mesiaci povedomia o pre- a perinatálnej strate, organizujeme osvetovú kampaň na túto tému na Slovensku. Informácie o našej osvetovej kampani v roku 2023 nájdete tu.

MiniŠtúdia o poslednej rozlúčke

Pracujeme na tom, aby sa zlepšili služby pre rodiny po strate dieťatka. Jedna z nich sa týka i poslednej rozlúčky s dieťatkom. Na túto tému sme vo februári a marci 2021 uskutočnili štúdiu, ktorej výsledky nájdete tu.


DEŇ NáDeje

Každoročmne spolu so Záhradou spomienok vo Zvolene organizujeme Deň nádeje - spomienku pre rodiny a blízkych, ktorí prišli o svoje dieťatko.