Odborne, pokojne, s pochopením, s rešpektom

VýročnÉ SPRÁVY

Dotazník

Pracujeme na tom, aby sa zlepšili služby pre rodiny po strate dieťatka. Jedna z nich sa týka i poslednej rozlúčky s dieťatkom. Ak ste prišli o vaše bábätko, môžete nám pomôcť vyplnením tohoto dotazníka.