VZDELÁVAME

Naše občianske združenie tu nie je len pre rodičov po strate dieťatka, ale i pre osoby ich sprevádzajúce. Práve ony totiž vedia byť pre nich oporou.

Organizujeme prednášky alebo diskusie, či už osobné alebo online, na tému pre- a perinatálnej straty pre zdravotníkov, duly, ale i pre laikov zaujímajúcich sa o túto tému.

Ak máte vy alebo vaša organizácia, vzdelávacie či zdravotnícke zariadenie záujem o prednášku či diskusiu na túto tému, neváhajte nás osloviť.

ZÁZNAMY z PREDNÁŠOK

Perinatálna paliatívna starostlivosť

Ako vyzerá práca v zariadení, kde sa o rodičov, ktorí čelia chorobe či strate dieťatka, stará spolupracujúci tím odborníkov? V rozhovore sme sa rozprávali o tom, ako vznikol perinatálny paliatívny tím v ÚPMD Podolí v Prahe, aké sú úlohy jednotlivých odborníkov v tíme, ako vyzerá ich spolupráca i o tom, z čoho čerpajú silu pri napĺňaní svojej misie.

Prednášajúce:

Terezie Ježowiczová, zdravotná sestra

MUDr. Zuzana Staníčková, vedúca lekárka tímu

Tea Tesárková z Centra provázení


Záznam z tohto webinára z 19.októbra 2022 nájdete tu.

PRÍSTUP K PACIENTKE S DIAGnóZOU FETUS MORTUUS

Oznamovať zlé správy je vždy ťažké, oznamovať rodičom, že ich dieťatko už nežije je jedno z najťažších. Spôsob, ako budeme s rodičmi komunikovať a zaobchádzať počas prvých dní a počas hospitalizácie je však kľúčový v tom, či a ako sa im traumu raz v budúcnosti podarí zvládnuť. V rámci prezentácie sa budeme rozprávať o tom, čo môže pomôcť a čoho sa naopak vyvarovať, a to ako vo vzťahu k rodičom, tak aj vo vzťahu k nám, zdravotníkom.

Prednášajúca:

Mgr. Táňa Klempová, psychologička na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Fakultnej nemocnice Trenčín


Záznam z tohto webinára z 27.októbra 2022 nájdete tu.