INFORMAČNÝ MAtERiÁL

Tu nájdete informácie relevantné pre rodičov v rôznych situáciach straty v tehotenstve. Okrem rodičov tu nájdu informácie i starí rodičia, ľudia sprevádzajúci rodiny po strate či širšie okolie. Veríme, že vám pomôžu v orientácií v tehto náročnej životnej situácií.

Materiály sú prístupné zadarmo a určené a upravené na použitie v digitálnej forme.

Materiály vznikli vďaka našej spolupráci s organizáciou RTZ Hope.

OHĽADUPLNé TEHOTENSTVO

Pre tehotné ženy, ktorých blízki prišli o tehotenstvo alebo trpia neplodnosťou.

(dostupné čoskoro)

Pre všetkých, ktorí sprevádzajú rodičov po strate.


SúRODENCI A SMÚTENIE


Pre rodičov detí, ktorí prišli o súrodenca v tehotenstve a novorodeneckom období.

(dostupné čoskoro)


TRÚCHLENIE ZA VNúČAŤOM


Pre rodičov detí, ktoré prišlli o dieťa v tehotenstve či novorodeneckom období.

(dostupné čoskoro)


STRATA vo VIACPOČETNOM TEHOTENSTVE

Pre rodičov, ktori stratili jedno z dvojčiat a ďalšie prežili.

(dostupné čoskoro)


STRATA V TEHOTENSTVEPre ženy, ktoré prechádzajú potratom alebo mimomaternicovým tehotenstvom.

(dostupné čoskoro)


AJ OTCOVIA SMúTIA

Pre otcov, ktorých partnerka prechádza či prešla stratou v tehotenstve.

(dostupné čoskoro)


UKONČENIE CHCENÉHO TEHOTENSTVA

Pre tých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu ukončili chcené tehotenstvo.

(dostupné čoskoro)


TEHOTENSTVO PO STRATE

Pre tých, ktorí si prešli stratou v tehotenstve a čakajú ďalšie dieťatko alebo sa nad ďalším tehotenstvom iba zamýšľajú.

(dostupné čoskoro)