INFORMUJEME 

Podľa vedeckých odhadov takmer každé štvrté poznané tehotenstvo končí úmrtím plodu. Zväčša v prvom trimestri, avšak nie zriedkavo i v neskorších fázach gravidity alebo dokonca krátko po narodení. Podľa štádia tehotenstva lekári rozlišujú potrat a úmrtie plodu v maternici. Pre rodičov však štádium nie je dôležité, bolesť je obrovská, priam paralyzujúca.


Preto je dôležité, aby svoje rozhodnutia robili premyslene a informovane. Aby poznali ich možnosti, aby boli oboznámení s tým, čo ich môže čakať, aby cítili, že nie sú sami. V tomto im, veríme, pomôže naša brožúrka.


Táto informačná brožúra bola vytvorená OZ Tanana v roku 2021 a revidovaná v roku 2022. Je vytvorená na základe vlastnej skúsenosti osirelej mamy a editovaná členkami OZ Tanana. Odbornou revíziou prešla gynekologičkou a pôrodníčkou MUDr. Katarínou Zboray, psychologičkou Mgr. Máriou Anyalaiovou, PhD. a pôrodnou asistentkou Bc. Dominikou Šmáľovou.


Je dostupná v dvoch verziách:

Aktuálne pracujeme i na brožúre v maďarskom jazyku, brožúra v ukrajinčine je dostupná v .pdf formáte tu.

Distribuujeme ju do slovenských pôrodníc a na vybrané novorodenecké oddelenia, kde je k dispozicii pre pacientky zadarmo. 

Aktuálne spolupracujeme s nasledujúcimi nemocnicami:


Informácie z tejto brožúrky však môžu byť relevantné i pre gynekologické ambulancie, duly, zdravotníkov, terapeutov, pohrebné služby alebo iné osoby sprevádzajúce rodiny po strate ich dieťatka. Títo si ju môžu od nás zakúpiť na našom e-shope